Projekt Meteo.Projekt podzielono na dwa główne elementy Meteo (badania meteorologiczne) oraz Termo. Termo to część kilku wyrazów związanych z działem fizyki zwanym termodynamiką. Termodynamika to dział fizyki zajmujący się przemianami różnych form energii w ciepło i odwrotnie. "Projekt Termo i Meteo" jest ściśle powiązany z termodynamiką. Projekty zakładają ciągłe badanie zjawisk pogodowych (głównie temperatury). Celem badań jest odpowiedź na pytanie: "w jaki sposób łatwo, tanio i bezpiecznie zgromadzić energię, którą wykorzysta się nastepnie w skrajnie niekorzystnych warunkach". Główne pola badań w obrębie projektu dotyczą elementów ściśle związanych z życiem roślin, są nimi: wpływ tła termicznego na warunki ich życia, analiza sposobów magazynowania energii i ich efektywność, charakterystyka przymrozku. Jak pokazano na mapce stref klimatycznych, klimat danego rejonu charakteryzuje się pewnymi skrajnościami. I tak, nasz kraj leży w tzw, strefie klimatycznej 6 i 7 , co oznacza, że minimalne temperatury orientacyjnie osiągają u nas od -12 do -23. Na szczęście materia występująca w przyrodzie nierównomiernie się nagrzewa/ochładza, dając nam możliwość wpływu na te groźne dla roślin procesy.

Nie tylko w niezbyt odległych od siebie rejonach, ale także na tym samym obszarze, można powiedzieć, że "dokładnie na naszym podwórku" występują znaczne rżnice temperatur. Jak widać na rysunku poniżej w róznych rejonach na tym samym obszarze (badano powierzchnię ok 200 m2) występują dosyć znaczne różnice temperatur. Różnice te występują zarówno w dzień słoneczny jak i pochmurny. Dane pokazane na wykresie (test1) dotyczą okresu bezwietrznego. Na wykresie jasno widać, że zastosowanie tła termicznego podnosi temperaturę otoczenia. Dzieje się tak, gdyż ściana odbija promienie słoneczne w ciągu dnia w stronę gruntu. W ciągu nocy natomiast uniemożliwia ucieczkę części fal do atmosfery. Wpływ na nocne straty energii nie jest znaczny (wynosi w oległości 2 m od ściany ok 0,5 do 1 stopnia - przy samej ścianie może to być do 2 stopni, jednak dla niektórych roślin 2 stopnie to sprawa "życia lub śmierci"). Zatem dzięki zastosowaniu tła termicznego (budynek) lub utrudnieniu odpływu ciepła w nocy (wszelkie przeszkody jak np rośliny, osłony itp utrudniają ucieczkę ciepła) można podnosić temperaturę otoczenia. Wykres obrazuje również, że na wyższych wysokościach powietrze znacznie szybciej się ochładza i wolniej się nagrzewa. Najciekawiej wygląda sprawa oddawania energii przez budynki. Nawet osłona foliowa stanowi niezłą pułapkę uniemożliwiając szybki odpływ energii cieplnej. Zastosowanie bardziej wymyślnych osłon jak szklarnie z jedną lub dwoma warstwami szkła znacząco zwiększa możliwości akumulacji ciepła. Jak widać na wykresie różnica temparatur między szklarnią a powietrzem na wysokości 2 m nad poziomem gruntu wynosiła 4,5 stopnia. W szklarni zmagazynowano 500 litrów wody w zbiornikach ustawionych wzdłuż północnej (ocieplonej) ściany. Już wspępne wyniki badań pokazują, że można przy minimalnym nakładzie stworzyć dużo lepsze warunki rozwoju roslin niż zapewnia nam natura.

Jeśli posiadasz jakieś ciekawe informacje i chcesz podzielić sie wskazówkami z innymi napisz do nas - umieścimy Twój artykuł na stronie.

biuro@botanicy.pl
wyrażam zgodę na wykorzystanie moich zdjęć pod warunkiem poinformowania mnie emailem o docelowym punkcie ich umieszczenia oraz pod warunkiem zamieszczenia w widocznym miejscu adresu mojej strony (źródła) w postaci linku przekierowującego na: www.botanicy.pl wyjątkiem jest serwis allegro na którym nikomu nie wolno umieszczać moich zdjęć.