Nasza misja...

Naszą misją jest upowszechnienie uprawy roślin z innych stref klimatycznych, a tym samym wzbogacenie naszej flory o nowe gatunki. Po okresie zlodowacenia przyroda środkowej europy została dość mocno okaleczona. Wiele drzew i krzewów występujących tutaj kiedyś licznie - wyginęło. Gdyby nie niekorzystne usytuowanie pasm górskich roślinność mogła by w naturalny sposób "przewędrować" z powrotem na północ, jednak pasma Alp i Karpat - skutecznie temu zapobiegają. Jedynymi więc sposobami wzbogacenia przyrody są działania człowieka. Wspólnym celem wszystkich pasjonatów ogrodnictwa jest uczynienie świata piękniejszym i przyjaźniejszym dla człowieka. Dlatego sporą część środków uzyskiwanych ze sprzedaży przeznaczamy na badania i nasadzenia w naszej okolicy.


biuro@botanicy.pl